Artikelen


Professional publications:  Articles in journals

 • Borst, J.C., (2006), Supervisoren in spagaat. In: Forum, LVSB, nr 3 12e jaargang  2006
 • Borst, J.C., (2007), Zwevende supervisoren? Spiritualiteit ter sprake in supervisie. In Forum, LVSB nr 1, 13e jaargang
 • Borst, J.C., (2007), Spiritualiteit ter sprake in supervisie. In: Supervisie in Opleiding en Beroep. Houten
 • Borst, J.C., (2008), Verdriet in een groene kever. In: Forum, LVSB nr 1,14 e jaargang
 • Borst, J.C. (2010), De pastorale coach. In: Forum LVSC nr 1, 16e jaargang
 • Borst, J.C. (2010), Where should the vicar walk? In: The International Journal of Mentoring and Coaching Volume VIII Issue June 1 2010, p.114-117 (ISSN 1815-804X) Marlborough, United Kingdom
 • Borst, J.C. (2010), Spirituality in Coaching. In:  The International Journal of Mentoring and Coaching Volume VIII Issue 1 December 2010, p. 101-108 (ISSN 1815-804X) Marlborough, United Kingdom
 • Borst, Hans (maart 2011), Coaches in spagaat: morele dilemma’s. NOBCO e-Magazine
 • Borst, Hans (juni 2011), Pastoraal coachen: waar moet de pastor lopen? NOBCO e-Magazine
 • Borst, J.C. (2011), Tussen hoed en Hoofddoek. Islam en christendom op de basisschool. In: Morele vorming in het onderwijs. Dixit reeks lectoraten. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
 • Borst, J.C. (2011), Mijn meester is een pluis. Homoseksuele leerkrachten op de basisschool. In: Morele vorming in het onderwijs. Dixit reeks lectoraten. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam

Voor het laatste nieuws en updates klik hier.

Zie ook Publicaties!