Coaching in het Noorden

coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen of een combinatie van beide.

  • Doel: betere prestaties;

  • Middel: een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten;

  • Werkwijze: de coach en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden.

Dr. J.C. (Hans) Borst is geregistreerd supervisor en coach

en is voor enkele dagdelen beschikbaar als interim predikant / bijstand in het pastoraat.

Pastorale Coaching & Counseling

 

  • Problemen rond huiselijk geweld en (seksueel) misbruik

  • Zorgen rond een (dreigende) burn-out

  • Identiteitsproblematiek

  • Problemen op het werk

  • Problemen in kerk of gemeente

  • Leiderschapsproblemen

Hans Borst is lid van de LVSC (lidmaatschapsnummer 01057) geregistreerd supervisor, leersupervisor, docent supervisiekunde (LVSC S 11049H3, LS 1191H3, D 1209). Lid Netwerk Oplossingsgericht Werkenden (NOW)

 

Bel of mail voor de mogelijkheden!
SFT