Coaching in het Noorden

coaching

Dr. J.C. (Hans) Borst is geregistreerd supervisor, coach en pastoral counselor.

Hans heeft alle LVSC registraties:

 • Geregistreerd supervisor S11049 H3

 • Geregistreerd Leersupervisor LS 1191 H3

 • Docent supervisiekunde D 1209

 • Register coach 0291 H

Verder heeft Hans Master Oplossingsgericht Coachen

en is lid van het  Netwerk Oplossingsgericht Werkenden (NOW)

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. 

Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen of een combinatie van beide.

 

  • Doel: betere prestaties;

  • Middel: een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten;

  • Werkwijze: de coach en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden.

Waarvoor supervisie, coaching of counseling?

Bijvoorbeeld:

 

  • Zorgen rond een (dreigende) burn-out

  • Problemen op het (vrijwilligers) werk

  • Autoriteitsproblemen. ‘de lastige ander’

  • Problemen in kerk, gemeente, kerkenraad 

  • Leiderschaps (stijl) problemen

  • Identiteitsproblematiek

  • Problemen rond huiselijk geweld en (seksueel) misbruik

   Bel of mail voor de mogelijkheden!

   0591-562832 / 06-52494948

   dshansborst@gmail.com

SFT