Supervisie & Coaching

 

 

Hans Borst is een ervaren en deskundig theoloog, godsdienstwetenschapper, predikant PKN,  supervisor, coach, counselor en mediator in Zuid-Oost Drenthe!

Specialisatie: Supervisie en Coaching voor predikanten en kerkelijk werkers (PE Punten), begeleiding kerkenraden,
zowel individuele – als groepssupervisie en coaching. Zeer redelijke tarieven!

U kunt bij hem terecht voor:

 

 • Individuele- of groepssupervisie (ook voor PE punten predikanten PKN)
 • Individuele- of groepscoaching
 • Solution Focused Coaching & Therapy
 • (Pastorale) Counseling
 • Pastorale en ethische dilemma’s
 • Problemen rond huiselijk geweld en (seksueel) misbruik
 • Zorgen rond een (dreigende) burn-out
 • Identiteitsproblematiek
 • Etc.
 • Hans is beschikbaar voor enkele dagdelen als interim predikant in het Noorden.

Doelgroepen:

 • Onderwijsgevenden MBO – HBO – WO
 • Residentiële en justitiële hulpverleners
 • Coaches en supervisoren voor leersupervisie / supervisie
 • Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers
 • Kerkenraden bij het oplossen van conflicten / intervisie
 • Studenten HBO en WO
 • Gepensioneerden, werkzoekenden
 • Etc.

 

Lezingen:

 • Pastoraat in crisissituaties (echtscheiding, verlies, werkloosheid etc.)
 • Pastoraat bij huiselijk geweld, misbruik, incest
 • Pastoraat en spiritualiteit (modern boeddhisme)