Pastorale en Filosofische Counseling in Drenthe

Pastorale en Filosofische Counseling is een methode om, in het licht van het evangelie en in verbondenheid met de gemeente van Christus, samen antwoorden te zoeken op levens – en geloofsvragen in het leven van gemeenteleden met als doel de omgang met God, medemensen en zichzelf te helen en in evenwicht te brengen.

Van alle bekende gespreksmodellen is het cliënt-centered model van Carl Rogers het meest geschikte model om de pastorant te begeleiden. De grondgedachte waarop Rogers’ benadering berust is die van het geloof in de waarde van de individuele persoon en in het vermogen van het individu om zichzelf en de situatie te hanteren: how he seems to himself. Het gaat erom diep begrip te tonen voor de attitudes die de pastorant op dit ogenblik bewust heeft, wanneer hij gevaarlijke gebieden, die hij tot nu toe niet tot het bewustzijn heeft toegelaten, stap voor stap met de pastor exploreert.

De pastor heeft een grondhouding tegenover de pastorant die zich kenmerkt door echtheid, openheid, empathie, congruentie en onvoorwaardelijke aanvaarding van de ander. Rogers hechtte veel belang aan het begrip “congruentie” en zag dit zelfs als het meest fundamentele kenmerk van zijn methode. De binnenzijde van de echtheid verwijst naar de mate waarin de counselor bewust toegang heeft tot, rustig openstaat voor alle facetten van zijn eigen ervaringsstroom. De buitenzijde van de echtheid verwijst naar de expliciete communicatie door de counselor van zijn bewuste percepties, attitudes en gevoelens. Voor dit aspect wordt ook de term transparantie gebruikt. Ik noem nu eerst enkele punten in de pastorale gespreksvoering, en let wel: steeds in het licht van het evangelie en in verbondenheid met de gemeente van Christus, die van belang zijn om voor ogen te houden wat de ander wil vertellen en vervolgens wat de ander juist niet wil horen.

Pastorale Counseling & Coaching bij:

  • Ethische – en pastorale dilemma’s
  • Rouwverwerking
  • Relatieproblemen
  • Identiteitsproblemen
  • Problemen in kerk – of gemeente
  • Leiderschapsproblemen
  • Etc.