Dr. J.C. (Hans) Borst 

Doctor Theology (PhD) en Doctor Philosophy /Religious Studies (PhD)

ds. dr. Hans Borst is theoloog en godsdienstwetenschapper (Modern Boeddhisme), predikant, daarnaast supervisor, leersupervisor docent supervisiekunde, coach, counselor en mediator. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in het professioneel begeleiden van mensen als psychiatrisch verpleegkundige, justitie- en gemeentepredikant (PKN), docent HBO / hoogleraar praktische theologie, supervisor en coach.

 
Hij geeft supervisie, coaching en counseling aan mensen die werkzaam zijn in het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs, de gezondheidszorg, justitiële inrichtingen, kerkelijke gemeenten, predikanten, voorgangers, gemeenteleden met problemen rond huiselijk geweld en incest etc.

 

Dorpskerk in de winter

Hans heeft alle LVSC registraties:

  • Geregistreerd supervisor S11049 H3
  • Geregistreerd Leersupervisor LS 1191 H3
  • Docent supervisiekunde D 1209
  • Register coach 0291 H

 
Verder heeft Hans Master Oplossingsgericht Coachen,
veel ervaring met de Gestalt (Gestalt en Supervisie / coaching) benadering,
de cliëntgerichte benadering en pastorale counseling.