Over Hans Borst

 

Dr. J.C. (Hans) Borst 

Doctor Theology (PhD) en Doctor Philosophy /Religious Studies (PhD)

Hans is theoloog en godsdienstwetenschapper (Modern Boeddhisme), predikant, daarnaast supervisor, leersupervisor docent supervisiekunde, coach, counselor en mediator. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in het professioneel begeleiden van mensen als psychiatrisch verpleegkundige, predikant (PKN), docent / hoogleraar, supervisor en coach.

 

Hij geeft supervisie, coaching en counseling aan mensen die werkzaam zijn in het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs, de gezondheidszorg, residentiële hulpverlening, kerkelijke gemeenten, predikanten, voorgangers, gemeenteleden met problemen rond huiselijk geweld en incest etc.

 

Hans is voor enkele dagdelen per week beschikbaar als interim  predikant in een PKN gemeente / bijstand in het pastoraat.

 

Dorpskerk in de winter