Over Hans Borst

 

Dr. J.C. (Hans)  Borst, PhD  (1952) is theoloog, predikant PKN  en godsdienstwetenschapper, daarnaast supervisor, leersupervisor docent supervisiekunde en (master solution focused) coach. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in het professioneel begeleiden van mensen als psychiatrisch verpleegkundige, agoog, predikant (PKN), docent / hoogleraar, supervisor en coach. Hij begeleidde mensen die werkzaam waren in het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs, de gezondheidszorg, residentiële hulpverlening, kerkelijke gemeenten, predikanten, voorgangers, gemeenteleden met problemen rond huiselijk geweld en incest etc. 
Dorpskerk in de winter

Sinds 2013 is Hans predikant van de Protestantse Gemeente Sleen, doet nog godsdienstwetenschappelijk onderzoek en heeft  incidenteel ruimte in zijn eigen kleine praktijk voor cliënten. Hij werkt vanuit een christelijke grondhouding en is vertrouwd met cliënten uit de reformatorische gezindte. 

Supervisie en coaching voor predikanten en kerkelijk werkers (PE punten), ook bij (dreigende) burn-out klachten, spanningen en conflicten.  Incidenteel beschikbaar voor lezingen, bezinningsdagen, trainingen ethische dilemma’s, moderne vormen van spiritualiteit e.d.

Neem gerust contact op voor een informatief gesprek! tel. 0591 – 562832 / 06-52494948.