Hans Borst is geboren in Rotterdam (1952). Hij is getrouwd met gz-psycholoog Nettie Borst-den Breejen, die in Sleen een eigen praktijk heeft: http://www.praktijkconscientia.nl/ . Na zijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige studeerde hij aan de Sociale Academie en deed Voortgezette Opleiding met supervisorenopleiding. Hij werkte in een psychiatrisch ziekenhuis en was docent verpleegkunde aan o.a. de HBOV.

Daarna studeerde hij theologie, pastorale psychologie, maatschappijwetenschappen en religie studies. Hij promoveerde zowel in de theologie als in de religie studies.

Op het gebied van professionele begeleiding is hij een ervaren supervisor, coach en counsellor, heeft alle registraties van de LVSC en de Master Oplossingsgericht Coachen. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als supervisor en coach.

Hij werkte tot zijn emeritaat (2018) in verschillende managementfuncties in de gezondheidszorg, als justitie- en gemeentepredikant, docent HBO en hoogleraar praktische theologie.

Hans is nog volop aan het werk als parttime gemeentepredikant, ouderenpastor, supervisor en coach.

Collega’s, studenten, supervisanten en coachees omschreven Hans in evaluaties als een deskundige man die goed kan luisteren en humor heeft. Als hulpverlener is Hans vertrouwd met de justitiële- en residentiële hulpverlening, als predikant met het werk in de verschillende kerken en stromingen, als docent en hoogleraar met het HBO en WO onderwijs. Hans heeft een zeer brede kennis van moderne spiritualiteit, met name van het modern boeddhisme, een onderwerp waar hij in 2017 op promoveerde.

o-12-2