Christelijke praktijk voor professionele coaching, hulp, therapie en begeleiding

ds. dr. J.C. Borst (Hans) is een ervaren predikant (PKN), supervisor, coach en pastoraal counselor. Hans heeft meer dan 40 jaar ervaring in hulpverlening, onderwijs en pastoraat. Hij heeft talloze helpende gesprekken gevoerd met gemeenteleden, cliënten, echtparen, ouderen en jongeren en professionals werkzaam in hulpverlening, onderwijs of pastoraat.

Waarvoor zou u contact zoeken met De Vrijplaats? Misschien hebt u wel eens gedacht aan enkele helpende gesprekken, professionele begeleiding, supervisie, coaching of pastorale counseling?


Ongemakkelijkheden in kerk, gemeente, kerkenraad

Leiderschaps (stijl) problemen

Spanningen rond (vrijwilligers) werk

Wie wil je zijn of worden?
Identiteitsproblematiek

Problemen rond huiselijk geweld en (seksueel) misbruik, incest

Zorgen en onzekerheid rond een (dreigende) burn-out

Spanningen rond (vrijwilligers) werk

Problemen in het huwelijk en gezin

Ontstaan van de vrijplaats

ds. dr. J.C. Borst (Hans) is geboren in Rotterdam (1952). Hij is getrouwd met gz-psycholoog Nettie Borst-den Breejen, die eveneens een eigen praktijk heeft: https://www.praktijkconscientia.nl.

Na zijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige studeerde hij aan de Sociale Academie en deed de Voortgezette Opleiding Sociale Academie met Supervisorenopleiding. Hij werkte in een psychiatrisch ziekenhuis, als manager in een verpleeghuis en was docent verpleegkunde aan o.a. de HBOV. 

Neem contact op