Ontstaan De Vrijplaats

Christelijke praktijk voor professionele coaching, hulp, therapie en begeleiding

ds. dr. J.C. Borst (Hans) is geboren in Rotterdam (1952). Hij is getrouwd met gz-psycholoog Nettie Borst-den Breejen, die eveneens een eigen praktijk heeft: https://www.praktijkconscientia.nl.

Na zijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige studeerde hij aan de Sociale Academie en deed de Voortgezette Opleiding Sociale Academie met Supervisorenopleiding. Hij werkte in een psychiatrisch ziekenhuis, als manager in een verpleeghuis en was docent verpleegkunde aan o.a. de HBOV.

Op latere leeftijd studeerde hij theologie, pastorale psychologie, maatschappijwetenschappen en religie studies. Hij promoveerde zowel in de theologie (1995) als in de religie studies (2017).

Op het gebied van professionele begeleiding is hij een ervaren supervisor, coach en (pastoraal) counsellor, heeft alle registraties van de LVSC (geregistreerd tot 1-1-2023) en de Master Oplossingsgericht Coachen. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring als professioneel begeleider, supervisor, coach en pastoraal counsellor.

Hij werkte tot zijn emeritaat (2018) in verschillende managementfuncties in de gezondheidszorg, als justitie- en gemeentepredikant, docent HBO en hoogleraar praktische theologie.

Hans is nog volop aan het werk met vreugde een veel energie. Hij werkt nog als parttime predikant (PKN), supervisor, coach en pastoraal counsellor. Cliënten en collega’s omschrijven Hans in evaluaties als een deskundig man die laagdrempelig is, goed kan luisteren en humor heeft.

Hans heeft de Bijbelse naam De Vrijplaats bedacht als plaats waar iedereen welkom is, christenen en niet-christenen, ‘gewone’ mensen en professionals, in vertrouwen en veilig hun zorgen en problemen kunnen delen en waar samen naar een oplossing wordt gezocht. Hij werkt vanuit een positief christelijke levensovertuiging.